കേരളത്തിൽ മഴ കുറയും; ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ മാത്രം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മെറ്റ്ബീറ്റ് അവലോകനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ ഈ ആഴ്ച മഴ കുറയും. ജൂൺ 1 മുതൽ വീണ്ടും മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഇപ്പോഴും മൺസൂൺ പാറ്റേണിൽ ആണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ മഴ കുറയുന്നത് ബ്രേക്ക് സീസണ് സമാനമായ സാഹചര്യം ആണെന്നും ഞങ്ങളുടെ വെതർ മാൻ പറയുന്നു. അതിനാൽ പകൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചൂടുള്ള വെയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടക്ക് വെയിൽ മാഞ്ഞ് മഴയും ലഭിക്കും. അറബിക്കടലിൽ മഴക്ക് അനുകൂലമായ മേഘ രൂപീകരണം ഉണ്ട്. അവ കൂടുതലും കടലിൽ മഴ പെയ്യിക്കും. ചില മേഘങ്ങൾ കാറ്റിന്റെ ദിശയും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കും. ഏറെ നേരം അത്തരം മഴ തുടരില്ല. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ ഉണ്ടാകണം എന്നുമില്ല. കേരളത്തിന്റെ കരയിൽ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ മുൻ കരുതലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഴ്ചയാണ് ഇത്. കടലും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ശാന്തമായി തുടങ്ങും. കൂടുതൽ തൽസമയ പോസ്റ്റുകൾ metbeat weather ഫേസ്ബുക് പേജിൽ .

Leave a Comment