വെള്ളം തേടി ജ്യൂസ് പറന്നു, ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എട്ടുവർഷമെടുക്കും

വ്യാഴത്തിന്റെ മഞ്ഞിലുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ സ്‌പേസ് ഏജൻസിയുടെ ജ്യൂസ് പേടകം യാത്ര തിരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തിലാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഫ്രഞ്ച് ഗുനിയയിലെ കൗറോയിലെ …

Read more

വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ജ്യൂസുമായി യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി

എസ്. നവനീത് കൃഷ്ണൻ തലക്കെട്ടു കേട്ട് ഞെട്ടണ്ട. നിങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ജ്യൂസ് അല്ല. ഇത് വേറെ ജ്യൂസാ! ജ്യൂപിറ്റർ ഐസി മൂൺസ് എക്സ്പ്ലോറർ Jupiter Icy Moons …

Read more