കേരളത്തിൽ വേനലിനു മുമ്പേ ചൂട് തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ട്? വേനൽ മഴ എപ്പോൾ ?

കേരളത്തിൽ വേനലിനു മുമ്പേ ചൂട് തുടങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ട്? വേനൽ മഴ എപ്പോൾ? രാജീവൻ എരിക്കുളം / സിഞ്ചു രാഗേഷ് വേനൽക്കാലത്തിനു മുന്നേ തുടങ്ങിയ വേനൽ ചൂട് കേരളത്തെ …

Read more

Climate Change Kerala : ഇത് അപൂർവ പെയ്ത്ത് ; കേരളം വാസയോഗ്യമല്ലാതാകും: വിദഗ്ധർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പെയ്ത തീവ്ര മഴക്ക് എന്താണ് കാരണം? ഇത് അപൂർവ പെയ്ത്ത് ആണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തീവ്ര മഴക്കുള്ള റെഡ് അലർട്ടോ അതിശക്തമായ മഴക്കുള്ള ഓറഞ്ച് …

Read more