കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മൂന്നു ഉല്പന്നങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഐ.ഐ.എസ്.ആർ

കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മൂന്നു ഉല്പന്നങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഐ.ഐ.എസ്.ആർ മണ്ണിന്റെ അമ്ല-ക്ഷാര നില നിയന്ത്രിക്കുകയും, വിളകൾക്കാവശ്യമായ ജീവാണുവളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മൂന്നു ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഭാരതീയ …

Read more

ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പഠനം

ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പഠനം സസ്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് …

Read more

കനത്ത ചൂടിൽ കോഴികൾ ചത്തുവീഴുന്നു, കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

കനത്ത ചൂടിൽ കോഴികൾ ചത്തുവീഴുന്നു, കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചൂട് കൂടിയതോടെ കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാവുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ കോഴി കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നു. ഇടത്തരം കോഴി കര്‍ഷകരുടെ …

Read more

വനിതാ സംരംഭക മേളയും കാർഷിക പ്രദർശനവും

വനിതാ സംരംഭക മേളയും കാർഷിക പ്രദർശനവും മൈക്രോഗ്രീൻസ്, മല്ലിക്കാപ്പി, ജാതിക്ക ചെറുധാന്യങ്ങൾ മുരിങ്ങയില എന്നിവയുടെ മൂല്യവർധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങി വിവിധയിനം ഉത്പന്നങ്ങളും കാഴ്ചകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായി ഭാരതീയ …

Read more

വേണം കരുതൽ ; വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉഷ്ണ രോഗ ഭീഷണിയിൽ

വേണം കരുതൽ ; വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉഷ്ണ രോഗ ഭീഷണിയിൽ വേനൽ കടുത്തു, വേണം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ. കന്നുകാലികൾ, പോത്ത്, പൂ ച്ച, പലതരം അലങ്കാര …

Read more

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപ നല്‍കും

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപ നല്‍കും കോഴിക്കോട്: ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപ …

Read more

വേനൽ മഴയിലെ കുറവ് ; കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിലും ഇടിവ്

കുരുമുളക്

വേനൽ മഴയിലെ കുറവ് ; കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിലും ഇടിവ് കാലവർഷം കുറഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിലും ഇടിവ്. കുരുമുളക് ഉത്പാദനമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഹൈറേഞ്ച്‌ മേഖലയിൽ കുരുമുളക്‌ വിളവെടുപ്പ്‌ …

Read more

വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം

വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം വേനൽ തുടങ്ങും മുൻപ് കേരളത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം …

Read more

റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി

റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 1698.30 കോടിരൂപ വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപമാത്രമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. …

Read more

കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം

സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍

കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ഇനി സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ വാങ്ങാം. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയില്‍ യന്ത്രവല്‍ക്കരണം പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് …

Read more