ഈ വർഷത്തെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഇന്ന്; തിരിമുറിയാത്ത മഴയോ?

Recent Visitors: 29 ഈ വർഷത്തെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഇന്ന്; തിരിമുറിയാത്ത മഴയോ? തിരിമുറിയാത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി (ഇന്ന്) തുടങ്ങും. അശ്വതി …

Read more

പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്ത് 50 ഏക്കറിൽ പച്ചത്തുരുത്ത് ഒരുക്കാൻ ഹരിതകേരളം മിഷൻ

Recent Visitors: 8 പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം ഏറ്റെടുത്ത് 50 ഏക്കറിൽ പച്ചത്തുരുത്ത് ഒരുക്കാൻ ഹരിതകേരളം മിഷൻ കോഴിക്കോട് : പച്ചത്തുരുത്തുകൾ വികസിപ്പിച്ചും കാർബൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കിയും ജൂൺ …

Read more

ചൂട്: ദിവസേനയുള്ള പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ 2.15 ലക്ഷം ലിറ്റർ കുറവ്

Recent Visitors: 16 ചൂട്: ദിവസേനയുള്ള പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ 2.15 ലക്ഷം ലിറ്റർ കുറവ് കനത്ത ചൂടിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പാലുത്പാദനം കുറയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ദിവസേനയുള്ള ഉത്പാദനം ശരാശരി …

Read more

കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മൂന്നു ഉല്പന്നങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഐ.ഐ.എസ്.ആർ

Recent Visitors: 7 കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മൂന്നു ഉല്പന്നങ്ങൾ കൂടി പുറത്തിറക്കി ഐ.ഐ.എസ്.ആർ മണ്ണിന്റെ അമ്ല-ക്ഷാര നില നിയന്ത്രിക്കുകയും, വിളകൾക്കാവശ്യമായ ജീവാണുവളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലഭ്യമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മൂന്നു …

Read more

ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പഠനം

Recent Visitors: 9 ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പഠനം സസ്യങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ …

Read more

കനത്ത ചൂടിൽ കോഴികൾ ചത്തുവീഴുന്നു, കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

Recent Visitors: 6 കനത്ത ചൂടിൽ കോഴികൾ ചത്തുവീഴുന്നു, കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ചൂട് കൂടിയതോടെ കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാവുന്നു. ഇത് കേരളത്തിലെ കോഴി കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നു. …

Read more

വനിതാ സംരംഭക മേളയും കാർഷിക പ്രദർശനവും

Recent Visitors: 10 വനിതാ സംരംഭക മേളയും കാർഷിക പ്രദർശനവും മൈക്രോഗ്രീൻസ്, മല്ലിക്കാപ്പി, ജാതിക്ക ചെറുധാന്യങ്ങൾ മുരിങ്ങയില എന്നിവയുടെ മൂല്യവർധിത ഉല്പന്നങ്ങൾ, തുടങ്ങി വിവിധയിനം ഉത്പന്നങ്ങളും കാഴ്ചകളും …

Read more

വേണം കരുതൽ ; വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉഷ്ണ രോഗ ഭീഷണിയിൽ

Recent Visitors: 19 വേണം കരുതൽ ; വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉഷ്ണ രോഗ ഭീഷണിയിൽ വേനൽ കടുത്തു, വേണം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ. കന്നുകാലികൾ, പോത്ത്, പൂ …

Read more

ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപ നല്‍കും

Recent Visitors: 7 ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപ നല്‍കും കോഴിക്കോട്: ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മലബാര്‍ മില്‍മ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ …

Read more

വേനൽ മഴയിലെ കുറവ് ; കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിലും ഇടിവ്

കുരുമുളക്

Recent Visitors: 8 വേനൽ മഴയിലെ കുറവ് ; കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിലും ഇടിവ് കാലവർഷം കുറഞ്ഞതോടെ കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിലും ഇടിവ്. കുരുമുളക് ഉത്പാദനമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഹൈറേഞ്ച്‌ …

Read more