കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ സാധ്യത, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉടലെടുത്തേക്കും

കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴ എത്തുന്നു. ഡിസം: 4 ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ കടലിൽ ഒരു ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടും. ഇത് കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തുലാ മഴ സജീവമാകാൻ ഇത് ഇടയാക്കും.
ഇന്നും കേരളത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കും. ഡിസംബർ 7 ഓടെ കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിൽ നിന്നെത്തുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശക്തിപ്പെട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റായി ഇന്ത്യൻ തീരം ലക്ഷമാക്കി നീങ്ങും. ഇതേ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇതോടൊപ്പമുള്ള വിഡിയോ കാണാം.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment