കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ സാധ്യത, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉടലെടുത്തേക്കും

കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴ എത്തുന്നു. ഡിസം: 4 ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ കടലിൽ ഒരു ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടും. ഇത് കിഴക്കൻ കാറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തുലാ മഴ സജീവമാകാൻ ഇത് ഇടയാക്കും.
ഇന്നും കേരളത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കും. ഡിസംബർ 7 ഓടെ കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിൽ നിന്നെത്തുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശക്തിപ്പെട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റായി ഇന്ത്യൻ തീരം ലക്ഷമാക്കി നീങ്ങും. ഇതേ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇതോടൊപ്പമുള്ള വിഡിയോ കാണാം.

Leave a Comment