കൂടുതൽ മഴയും കടലിൽ പതിച്ചേക്കും; ആശങ്ക വേണ്ട, ജാഗ്രത മതി

Metbeat Weather Desk

കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴക്കുള്ള സാഹചര്യം തുടരുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തിപ്പെട്ടതും അറബിക്കടലിലെ മേഘരൂപീകരണം വർധിച്ച തോതിൽ നടക്കുന്നതുമാണ് മഴക്ക് കാരണം. എങ്കിലും മഴയുടെ ട്രെന്റിൽ ചില വ്യതിയാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ മഴ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഭിക്കും. ഇടത്തരമോ ശക്തമായതോ ആയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ മഴയും കടലിൽ വീഴും

അറബിക്കടലിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ഏറിയ പങ്കും കടലിൽ വീഴുന്നതിനാണ് സാധ്യത. എങ്കിലും കേരളത്തിലും കുറേ മേഘങ്ങൾ കരകയറുകയും ശക്തമായ മഴ നൽകുകയും ചെയ്യും. ലോവർ ലെവൽ ഡൈനാമിക് പ്രകാരം മഴ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തീവ്രമാകുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. എന്നാൽ ചൊവാഴ്ചക്ക് ശേഷം മഴ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും കനത്ത മഴക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കണം.

Leave a Comment