അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം അതിതീവ്രമായി: കേരളത്തിൽ മഴ കുറയും

കഴിഞ്ഞദിവസം അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു അതി തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം അഥവാ ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ആയി മാറി. മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ആണ് ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ തീരത്തു നിന്ന് അകലെയാണ്. ഗോവക്ക് സമാന്തരമായാണ് ന്യൂനമർദ സ്ഥാനം.

ലക്ഷദ്വീപിലെ അമിനി ദ്വീപിൽ നിന്ന് 580 കി.മീ പടിഞ്ഞാറ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറും ഗോവയിൽ നിന്ന് 630 കി മി. പടിഞ്ഞാറ് തെക്കു പടിഞാറുമാണ് സ്ഥാനം. ഈ ന്യൂനമർദ്ദം ഒമാനിനെ ബാധിക്കില്ല. തണുത്ത സമുദ ഉപരിതലം ന്യൂനമർദ്ദത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. കേരളത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് മഴ കുറയും.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment