മഴക്ക് കാരണം ചക്രവാതച്ചുഴി, ബുധൻ വരെ മഴ തുടരും

കേരളത്തിൽ ബുധനാഴ്ചവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ തുടരും. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇടത്തരം, ശക്തമായ മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇടിയോടുകൂടെയുള്ള മഴയാണ് പെയ്തത്. എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് Metbeat Weather Model Forecast പറയുന്നു. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും രാത്രി വൈകി വരെ മഴ സാധ്യതയായിരുന്നു രാവിലത്തെ റണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിന്റെ മോഡൽ ഫോർകാസ്റ്റ് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റായ metbeatnews.com സന്ദർശിക്കാം.


മഴക്ക് കാരണം ചക്രവാതച്ചുഴി

അറബിക്കടലിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയാണ് മഴക്ക് കാരണം. ചക്രവാതച്ചുഴിയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ കാറ്റിന്റെ ചുഴിയും മോഡലിൽ കാണാം. അറബിക്കടലിലെ ചക്രവാതച്ചുഴി അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലേക്ക് അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഈർപ്പത്തെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്ക് മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനോട് ചേർന്നും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇടിയോടെ മഴ നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഇടിയില്ലാതെയും കിഴക്ക് ഇടിയുള്ള മഴക്കുമാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെതർമാൻ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യം ബുധനാഴ്ച വരെ തുടരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട തണുപ്പും അടുത്ത നാലു ദിവസം കുറയും.

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment