ഇന്നത്തെ മഴ സാധ്യത മേഖലകൾ:കണ്ണൂരിൽ നിഴലില്ലാ ദിനം

Recent Visitors: 5 ഇന്നത്തെ മഴ സാധ്യത മേഖലകൾ:കണ്ണൂരിൽ നിഴലില്ലാ ദിനം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് (തിങ്കൾ) ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ സാധ്യത. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് …

Read more

കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും എവിടെയെല്ലാം മഴക്ക് സാധ്യത എന്നറിയാം

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും എവിടെയെല്ലാം മഴക്ക് സാധ്യത എന്നറിയാം കേരളത്തിൽ ഇന്നും (വ്യാഴം) നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ആണ് …

Read more

കേരളത്തിൽ കഠിനമായ ചൂട് തുടരും; ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും, 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ഉള്ള …

Read more

കുവൈത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത

Recent Visitors: 3 കുവൈത്തിലെ ചില ഗവർണറേറ്റുകളിൽ മഴക്ക് സാധ്യത. അൽ അഹ്്മദി ഗവർണറേറ്റിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. പുതിയ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം കുവൈത്തിനു …

Read more