കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ തിരികെ എത്തുന്നു

കേരളത്തിൽ ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം മഴ തിരികെ എത്തുന്നു. നാളെ മുതൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാധാരണ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാഴം വരെ മഴ ഇടവിട്ട് ലഭിക്കും. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ മഴക്ക് കുറവുണ്ടാകും. തിങ്കൾ മുതൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ പെയ്യേണ്ട പ്രതിദിന ശരാശരി മഴക്കേ ഇപ്പോൾ സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്നും സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരത്തോടെ എം.ജെ. ഒ എത്തുന്ന തോടെ മഴ ശക്തിപെട്ടേക്കുമെന്നും മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ 21 ശതമാനം മഴ കുറവാണ്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, പാലക്കാട് ,തൃശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് സാധാരണ മഴ ലഭിച്ചത്. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Leave a Comment