2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം

ശീതകാലം വിയർക്കും

2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം (SASCOF). സാധാരണയേക്കാൾ ചൂടേറിയ ശൈത്യകാലം ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ താപനില സാധാരണ നിലയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഔട്ട്‌ലുക്ക് കാണിച്ചു.

പടിഞ്ഞാറൻ തീരം, മധ്യ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ, പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രിയിലെ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

SASCOF പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ചില വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും, ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഒഴികെ, ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ താപനില ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം
വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, മധ്യ, കിഴക്ക്, ദക്ഷിണേന്ത്യ എന്നിവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഡിസംബർ വരെ ശൈത്യകാലത്ത് സാധാരണ താപനിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ആഗോളതാപനവും,എൽ നിനോ പ്രതിഭാസവും ഇതിന് പ്രധാന കാരണമാണെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം
2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം
Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment