2023ലെ ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം

Recent Visitors: 11 ശീതകാലം വിയർക്കും 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ശീതകാലം കൂടുതൽ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്ക് ഫോറം (SASCOF). സാധാരണയേക്കാൾ …

Read more