വീണ്ടും മഴ ; ഖത്തറിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

വീണ്ടും മഴ. ഖത്തറിൽ വരും ആഴ്ചയിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് . വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്.

മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.

അതേസമയം ഖത്തറിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും മഴ ലഭിച്ചു.
വീണ്ടും മഴ ; ഖത്തറിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

വീണ്ടും മഴ ; ഖത്തറിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
വീണ്ടും മഴ ; ഖത്തറിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment