ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ തീവ്രമാകും

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിപ്പെട്ട് വെൽ മാർക്ഡ് ലോപ്രഷർ (WML) ആയി. ഒഡീഷക്കും പശ്ചിമബംഗാൾ തീരത്തിനും ഇടയിലാണ് ന്യൂനമർദ്ദം ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനകം ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം അഥവാ ഡിപ്രഷൻ ആയി മാറും. ഈ സിസ്റ്റം കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ല. ഒഡിഷയിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ നൽകും.
അതേസമയം, അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം രൂപം കൊണ്ട തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം (ഡിപ്രഷൻ ) ശക്തി കുറഞ്ഞ് WML ആയി. ഇത് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിൽ വീണ്ടും ശക്തികുറഞ്ഞ് ന്യൂനമർദ്ദം ആകും .

Leave a Comment