തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി

Recent Visitors: 32 തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മധ്യ കിഴകൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ തീവ്ര( DEPRESSION) ന്യൂനമർദ്ദം അതിതീവ്ര( DEEP DEPRESSION) ന്യൂനമർദ്ദമായി …

Read more

Kerala weather updates 24/05/24: ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും

Recent Visitors: 8 Kerala weather updates 24/05/24: ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും തെക്ക് – കിഴക്കൻ …

Read more

2024 ലെ ആദ്യ ന്യൂനമര്‍ദം ഇന്ന് ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍, അതി തീവ്ര ന്യൂമര്‍ദമാകും

Recent Visitors: 19 2024 ലെ ആദ്യ ന്യൂനമര്‍ദം ഇന്ന് ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍, അതി തീവ്ര ന്യൂമര്‍ദമാകും 2024 ലെ ആദ്യ ന്യൂനമര്‍ദം ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ഇന്ന് …

Read more

വടക്കന്‍ കേരള തീരത്ത് ചക്രവാത ചുഴി, ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടും

Recent Visitors: 15 വടക്കന്‍ കേരള തീരത്ത് ചക്രവാത ചുഴി, ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടും കേരള തീരത്ത് കണ്ണൂരിനും കാസര്‍കോടിനും സമാന്തരമായി ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. …

Read more

kerala weather low pressure formed 14/11/23 : ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു

Recent Visitors: 8 kerala weather low pressure formed 14/11/23 : ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ന്യൂനമർദം …

Read more

തേജിന് പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആദ്യത്തെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് രൂപപ്പെടും

Recent Visitors: 8 അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തേജ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആദ്യത്തെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ചുഴലിക്കാറ്റും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്ന് …

Read more

അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു: കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടും

Recent Visitors: 4 അറബി കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ അടുത്തദിവസം മഴ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം Metbeat Weather നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. …

Read more

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ചക്രവാത ചുഴി ; കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടും

Rain with thunder in more areas today

Recent Visitors: 18 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബി കടലിലും ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതോടെ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഈ മാസം 30 ഓടെ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് …

Read more

ചക്രവാത ചുഴി : ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത ; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും

Conditions becoming favourable for the onset of northeast monsoon

Recent Visitors: 19 സെപ്റ്റംബർ 29തോടെ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനു മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. തുടർന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വടക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിനും മധ്യ …

Read more