7.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പില്ല

Recent Visitors: 3 പാപ്പു ന്യൂ ഗിനിയയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.0 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച …

Read more

പാപ്പുവ ന്യൂ ഗുനിയയിൽ 7.3 തീവ്രതയിൽ ഭൂചലനം

Recent Visitors: 3 പാപ്പുവ ന്യൂ ഗുനിയ ദ്വീപിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11.40 …

Read more

പാപുവ ന്യൂ ഗുനിയയിൽ 6.5 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

Recent Visitors: 3 പാപുവ ഗുനിയയിൽ 6.5 തീവ്രതയുള്ള ശക്തമായ ഭൂചലനം. മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ 6 തീവ്രതയിൽ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനമാണിത്. ന്യൂ ബ്രിട്ടൻ …

Read more

പാപ്പുവാ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു

4.8 magnitude earthquake hits Italy

Recent Visitors: 5 പപ്പുവ ന്യൂഗിനിയയിലെ ക്യാൻഡ്രിയയിൽ റിക്റ്റർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനo അനുഭവപ്പെട്ടു. കാൻഡ്രിയയിൽ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ …

Read more