ഒമാനിൽ കനത്ത മഴ, പ്രളയം: സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

Recent Visitors: 3 ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ പലയിടത്തും പ്രാദേശിക പ്രളയം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടു മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും ശക്തമായ മഴയോ ഇടത്തരം മഴയോ ലഭിച്ചു. …

Read more

ന്യൂനമർദം: ഒമാനിൽ മഴ രണ്ടു ദിവസം കൂടി തുടരും

Recent Visitors: 2 ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി തുടരുന്ന മഴ തുടരാൻ സാധ്യത. ന്യൂനമർദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വരെ മഴ തുടരാനാണ് …

Read more