സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴ തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ മഴ കൃത്യമായ അളവിൽ ലഭിച്ചോ ?

Recent Visitors: 4 സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ മഴ തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ 9 ശതമാനം മഴ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴ 34.4 എംഎം …

Read more

Nowcast Report: മഴ മധ്യ, തെക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കും; അടുത്ത രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യത (Video)

Recent Visitors: 6 കുറച്ചുദിവസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വേനൽ മഴ സജീവമായി. മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കി, …

Read more

കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വേനൽ മഴ തിരികെ എത്തുന്നു

Recent Visitors: 3 കേരളത്തിൽ ഏതാനും ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വേനൽ മഴക്ക് സാധ്യത. മാർച്ച് 25ന് ശേഷം വേനൽമഴ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലഭിച്ചു …

Read more

തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Recent Visitors: 4 സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഇടുക്കി ലോവർ റേഞ്ച് ,കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ചേരുന്ന …

Read more