ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മഞ്ഞുമല മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വന്യജീവികൾക്കും ഭീഷണിയെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള രണ്ടു മഞ്ഞുമലകളെ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഷിപ്പിംഗ്, മത്സ്യബന്ധനം വന്യജീവികൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയ ഈ കൂറ്റൻ ബ്ലോക്കുകൾ ഉരുകാനും വാടിപ്പോകാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ സമയമെടുക്കും.

81 A, A76a എന്നീ രണ്ടു മഞ്ഞു മലകളെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഡൽഹിയെക്കാൾ വലുപ്പം ഉണ്ട്. A 81 ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ബ്രാൻഡ് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു. 2021 മെയ് മാസത്തിൽ ഫിൽറ്റർ ഓൺ ഐസ് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച A76a മഞ്ഞുമലയെ നിലവിൽ ഫാക് ലാൻഡിലേക്കും സൗത്ത് ജോർജിയിലേക്ക് കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകും.

മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ ശുദ്ധജലം കടലിലേക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത് ജീവജാലകങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കും.വന്യജീവികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് തകരും.


There is no ads to display, Please add some
Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment