ഊട്ടിയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച: താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ

ഊട്ടി • ഊട്ടിയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുന്നു. താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലെത്തി. തലക്കുന്ത, എച്ച്പിഎഫ്, കുതിരപ്പന്തയ മൈതാനം, ബോട്ട് ഹൗസ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എച്ച്എഡിപി മൈതാനം, കാന്തൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാവിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ നിലയിലാണ്. മഞ്ഞുവീഴ്ച ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂനൂർ, വെല്ലിങ്ടൺ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുന്നുണ്ട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ മഞ്ഞു കൂടുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.

Leave a Comment