ഫേസ്ബുക്ക് കാലാവസ്ഥ അലർട്ട് നിർത്തുന്നു

ജൂൺ മാസം മുതൽ ചില സൗകര്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുകയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക്. നിയർബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, വെതർ അലേർട്ട്സ്, ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉൾപ്പടെയുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് നിർത്തലാക്കുക.

നിർത്തലാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഫീച്ചറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ സെർവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫീച്ചറുകൾ നിർത്തലാക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളേയും കമ്പനി അറിയിക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുമായി ഒരുക്കിയ ഫീച്ചറാണ് ‘നിയർബൈ ഫ്രണ്ട്സ്’.

2022 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ശേഖരിച്ച ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ തീയ്യതിക്ക്ശേഷം ഡാറ്റയെല്ലാം സ്ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും.

പുതിയ നീക്കത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിവരശേഖരണം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെഭാഗമായാണ് തീരുമാനം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നതിനാലാവണം ഈ നീക്കം.

സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഫെയ്സ്ബുക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എളുപ്പം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിയർബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് പല ഫീച്ചറുകളും ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Comment