വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം

Recent Visitors: 8 വേനലിന് മുൻപെ വെള്ളം വറ്റുന്നു; 3 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഭൂഗർഭ ജലവിതാനം അപകടകരം, 30 ബ്ലോക്കുകളിൽ ഭാഗിക ഗുരുതരം വേനൽ തുടങ്ങും മുൻപ് …

Read more

റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി

Recent Visitors: 7 റബർ താങ്ങുവില 10 രൂപ കൂട്ടി; വിളപരിപാലനത്തിന് 535.90 കോടി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 1698.30 കോടിരൂപ വകയിരുത്തി സംസ്ഥാന ബജറ്റ്. റബർ താങ്ങുവില …

Read more

കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം

സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍

Recent Visitors: 6 കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ഇനി സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ വാങ്ങാം. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ചെലവു കുറഞ്ഞ …

Read more

നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷകൻ സത്യനാരായണ ബലേരിക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം

Recent Visitors: 9 നെൽകൃഷിയുടെ സംരക്ഷകൻ സത്യനാരായണ ബലേരിക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത കർഷകൻ സത്യനാരായണ ബലേരി ഉൾപ്പെടെ 3 മലയാളികൾക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം. 650 ലധികം …

Read more

മരുഭൂമിയെ പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സൗദി ; പത്ത് ലക്ഷം തൈകൾ നടുന്നു

Recent Visitors: 6 മരുഭൂമിയെ പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സൗദി ; പത്ത് ലക്ഷം തൈകൾ നടുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ഹരിത സസ്യവത്കരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 10 ലക്ഷം തൈകൾ …

Read more

രാത്രി മഞ്ഞും പകല്‍ പൊള്ളുന്ന ചൂടും, ഇലകരിയല്‍ രോഗം ബാധിച്ച് ‌നെല്‍കൃഷി കരിയുന്നു

Recent Visitors: 6 രാത്രി മഞ്ഞും പകല്‍ പൊള്ളുന്ന ചൂടും, ഇലകരിയല്‍ രോഗം ബാധിച്ച്‌ നെല്‍കൃഷി കരിയുന്നു ജനുവരിയിലെ കനത്ത മഴക്ക് പിന്നാലെ രാത്രി മഞ്ഞും പകല്‍ …

Read more

അപ്രതീക്ഷിത മഴ; ഉണക്കാനിട്ട കിന്റല്‍ കണക്കിന് കാപ്പിക്കുരു ഒഴുകിപ്പോയി

Recent Visitors: 7 അപ്രതീക്ഷിത മഴ; ഉണക്കാനിട്ട കിന്റല്‍ കണക്കിന് കാപ്പിക്കുരു ഒഴുകിപ്പോയി അപ്രതീക്ഷിത കനത്ത മഴയില്‍ ഉണക്കാനിട്ട കിന്റല്‍ കണക്കിന് കാപ്പികുരു ഒഴുകിപ്പോയി. വടുവന്‍ചാല്‍ ചെല്ലങ്കോട് …

Read more

വിജ്ഞാന വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വിവിധയിനം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വില്പനക്ക്

Recent Visitors: 6 വിജ്ഞാന വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വിവിധയിനം ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വില്പനക്ക് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിൽ കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി ( തടമ്പാട്ടു താഴം)പ്രവർത്തിക്കുന്ന …

Read more

രാത്രി താപനില തേയില ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവോ

Recent Visitors: 7 രാത്രി താപനില തേയില ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവോ ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ (കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കൃഷിയും ഭാഗം- 10 ) വർഷത്തിൽ രണ്ട് വളർച്ചാ …

Read more