ഇന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം : മാറുന്ന കാലത്ത് കാലാവസ്ഥ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ?

Recent Visitors: 4 മാർച്ച് 23 ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ ഓർഗനൈസേഷൻൻറെ (WMO) 150ത്തെ വാർഷികം കൂടെയാണ് ഇന്ന്. കാലാവസ്ഥ ദിനത്തിന് ഓരോ …

Read more

റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഫ്രെഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് മൊസാംബിക്കിൽ കരകയറി

Recent Visitors: 4 ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റെന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയ ഫ്രഡ്ഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് തെക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മൊസാംബിലേക്ക് കരകയറി. ഒരു മാസത്തിനിടെ രണ്ടാം …

Read more

How are Cyclones Named in the World? ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരിടുന്നത് ആര്, എങ്ങനെ?

Recent Visitors: 9 How are Cyclones Named in the World? ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരിടുന്നത് ആര്, എങ്ങനെ? ചുഴലിക്കാറ്റുകള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേര് നാം കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. …

Read more