മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ; വരാനിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വരൾച്ചയുടെ നാളുകൾ

Recent Visitors: 3 കടുത്ത ജലക്ഷാമമാണ് വരും തലമുറകളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും വെല്ലുവിളി ആകുമെന്ന് യു. എൻ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.ജലത്തിന്റെ …

Read more

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 37 % കുടിവെള്ളം മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് സർക്കാർ

Recent Visitors: 2 കടുത്ത വേനലിൽ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജല സംഭരണികളിൽ 37 ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമേ സ്റ്റോക്കുള്ളൂവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്. കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ …

Read more