കേരളത്തിലെ മഴ ഉത്തരേന്ത്യയിലെത്തി; തീവ്രമഴ, മിന്നൽ പ്രളയം, കാരണം അറിയാം

Recent Visitors: 4 കേരളത്തിൽ മഴ ഒഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തീവ്രമഴയും അതിശക്തമായ മഴയും. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പലയിടത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചു. ജൂൺ 3 …

Read more

പശ്ചിമവാതം പിൻവാങ്ങുന്നു; ഉത്തരേന്ത്യയിലും തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കുറയും

Recent Visitors: 2 പശ്ചിമവാതം (western disturbance) ദുർബലമാകുന്നതോടെ ദേശീയ തലത്തിലും കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റംവരുന്നു. 2 ഡിഗ്രി വരെ കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ …

Read more

ജോഷി മഠ് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നു; വിദഗ്ധ സമിതി പഠനത്തിനെത്തി

Recent Visitors: 3 ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോഷിമഠിൽ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി എത്തി. അസാധാരണമാണ് ഈ സംഭവം. മണ്ണിടിച്ചിലും വിള്ളലും തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ …

Read more