ന്യൂനമർദത്തിന് പിന്നാലെ ഒമാനിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മുതൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം

Recent Visitors: 6 ന്യൂനമർദത്തിന് പിന്നാലെ ഒമാനിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3 മുതൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത നിർദേശം ന്യൂനമർദത്തിന് പിന്നാലെ ഒമാനിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് സാധ്യത. …

Read more

ഒമാനില്‍ രണ്ടു ദിനം മഴ സാധ്യത

Recent Visitors: 2 മസ്കത്ത്: ഇന്നും നാളെയും ഒമാനില്‍ മഴസാധ്യതയെന്ന് പ്രവചനം. രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ സൗത്ത് അല്‍ബത്തിന, മസ്‌കത്ത്, സൗത്ത് അല്‍ ഷര്‍ഖിയ ഗവര്‍ണറേറ്റുകളില്‍ ചെറിയ തോതില്‍ …

Read more