8000 കി.മി. സഞ്ചരിച്ച് ഫ്രെഡി മഡഗാസ്കറിലേക്ക്

Recent Visitors: 3 കിഴക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഈ മാസം 4 ന് രൂപപ്പെട്ട ഫ്രെഡ്ഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് മഡഗാസ്‌കറിൽ കരകയറുന്നു. ഇത്രയും ദിവസം 8000 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം …

Read more

ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തിൽ 16 ദിവസമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്രെഡ്ഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ കരകയറും

Recent Visitors: 3 ഇന്ത്യൻ മഹാ സമുദ്രത്തിൽ മഡഗാസ്‌കറിനെ ലക്ഷ്യംവച്ച് നീങ്ങുന്ന ഫ്രെഡ്ഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ടു. കാറ്റിന് 120 കി.മി വേഗതയാണുള്ളത്. മൗറീഷ്യസിനും മഡഗാസ്‌കറിനും ഭീഷണിയാണ് …

Read more