തീരം വിട്ട് മത്തി; കാരണമെന്ത് അറിയാം

Recent Visitors: 22 തീരം വിട്ട് മത്തി; കാരണമെന്ത് അറിയാം തീരം വിട്ട മത്തി റെക്കോർഡിൽ മുത്തമിടാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. കിലോയ്‌ക്ക് 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്തി ഇപ്പോൾ …

Read more

എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം പിൻവാങ്ങിയതോടെ മഴയ്ക്ക് അനുകൂലം; 2023 നൂറ് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ വർഷം

Recent Visitors: 15 എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം പിൻവാങ്ങിയതോടെ മഴയ്ക്ക് അനുകൂലം; 2023 നൂറ് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ വർഷം മേയ് പകുതിയോടെ മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം …

Read more

‘കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന ജനം’; ഇനിയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കൂ

Recent Visitors: 7 ‘കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുന്ന ജനം’; ഇനിയെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കൂ കടുത്ത ചൂടിനെ മറികടക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടി ഓടുകയാണ് ജനങ്ങൾ. …

Read more

എൽനിനോ : പരീക്ഷക്കാലത്ത് സ്കൂൾ അടച്ച് ബംഗളൂരു

Recent Visitors: 18 എൽനിനോ : പരീക്ഷക്കാലത്ത് സ്കൂൾ അടച്ച് ബംഗളൂരു ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയാണ് എൽ നിനോ. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ …

Read more

എൽ നിനോ : ആഗോള അരിവില 45% കൂടി; ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ജവാൻ കിസാൻ ആകും

Recent Visitors: 7 എൽ നിനോ : ആഗോള അരിവില 45% കൂടി; ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ജവാൻ കിസാൻ ആകും എൽ നിനോയെ തുടർന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വരൾച്ച രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ …

Read more

2023 ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി മാറാൻ സാധ്യത

Recent Visitors: 4 2023 ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1979 ജൂൺ മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1 ഡിഗ്രി …

Read more

എൽ നിനോ എത്തിയതായി നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിച്ചു

Recent Visitors: 4 ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ എൽനിനോ (El NINO) എത്തിയതായി അമേരിക്കയുടെ സമുദ്ര ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (NOAA) …

Read more