ദ. ചൈന കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദ സാധ്യത: കേരളത്തിൽ 20ന് ശേഷം വീണ്ടും മഴ കനക്കും

മഴ കനക്കാന്‍ കാരണം ഇതാണ്

Recent Visitors: 4 ജൂൺ എട്ടിന് കാലവർഷം (South West Monsoon) കേരളത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാലവർഷം വ്യാപിക്കുകയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. …

Read more

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദം ശക്തിപ്പെടും: കേരളത്തിൽ ചൊവ്വ വരെ മഴ വിട്ടു നിൽക്കും

Recent Visitors: 3 തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്നലെ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം സമാന ശക്തിയിൽ തുടരുന്നു. ഇത് അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിൽ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെട്ട് വെൽ …

Read more