കാലവർഷം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയെന്ന് ഐ.എം.ഡി

Recent Visitors: 3 കേരളത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ഇന്ന് എത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി ) സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ …

Read more

Monsoon 2023: കാലവർഷം അറബിക്കടലിൽ; മൺസൂൺ എത്തുന്നതെപ്പോൾ

Recent Visitors: 7 കാലവർഷം അറബിക്കടലിൽ എത്തിയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ശ്രീലങ്കയിലേക്കും അടുത്ത ദിവസം കാലവർഷം പുരോഗമിക്കും. അക്ഷാംശം 5- 6 ഡിഗ്രി വടക്കും രേഖാംശം 67- …

Read more

കാലവർഷം ആൻഡമാനിൽ ; കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും

Recent Visitors: 2 തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ എത്തി. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കയിലേക്കും കാലവർഷം പുരോഗമിക്കാൻ അനുകൂല സാഹചര്യമാണുള്ളത്. തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലും …

Read more

മഴ തുടരും, ആശങ്ക വേണ്ട, കാലവർഷം നാളെ ആൻഡമാനിൽ

Recent Visitors: 2 അൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ നാളയേ കാലവർഷം എത്തൂ എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നെത്തുന്ന കാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ട്രോപോസ്ഫിയറിൽ ദൃശ്യമാണെങ്കിലും കാലവർഷം …

Read more