കഠിന വരൾച്ച; ആമസോൺ നദിയിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനുഷ്യമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

കഠിന വരൾച്ച നേരിടുന്ന ബ്രസീലിയൻ മേഖലയിലെ ആമസോൺ നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതോടെ പുരാതന മനുഷ്യ മുഖങ്ങളും കല്ലിൽ കൊത്തിയ മറ്റ് രൂപങ്ങളും നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി .
കഠിന വരൾച്ച; ആമസോൺ നദിയിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനുഷ്യമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

മൃഗങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത രൂപങ്ങളെയും പാറയിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിയോ നീഗ്രോയുടെ തീരത്ത് പോണ്ടോ ദാസ് ലാജസ് എന്ന പുരാവസ്തു സ്ഥലത്തെ നദിയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
കഠിന വരൾച്ച; ആമസോൺ നദിയിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനുഷ്യമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ഈ അടയാളങ്ങൾക്ക് 1000 മുതൽ 2000 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നു.കൊത്തുപണികൾ ചരിത്രാതീത, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ-കൊളോണിയൽ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവയെ കൃത്യമായി തീയതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.

പക്ഷേ ഈ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യ അധിനിവേശത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവയ്ക്ക് ഏകദേശം 1,000 മുതൽ 2,000 വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു,” പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ജെയിം ഡി സാന്റാന ഒലിവേര തിങ്കളാഴ്ച ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കഠിന വരൾച്ച; ആമസോൺ നദിയിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനുഷ്യമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ചില പാറ കൊത്തുപണികൾ ഇതിനു മുൻപും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ പ്രദേശം യൂറോപ്യന്മാർ എത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ തദ്ദേശവാസികൾ തങ്ങളുടെ അമ്പുകളും കുന്തങ്ങളും മൂർച്ചകൂട്ടിയ സ്ഥലമായിരുന്നു വെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

2010-ലാണ് ഈ കൊത്തുപണികൾ ആദ്യമായി അവിടെ കണ്ടതെന്നും എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ വരൾച്ച കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്തോടെ ജൂലൈ മുതൽ റിയോ നീഗ്രോ 15 മീറ്റർ (49.2 അടി) താഴ്‌ന്നുവെന്നും കടൽത്തീരങ്ങളില്ലാത്ത പാറകളുടെയും മണലിന്റെയും വിശാലമായ വിസ്തൃതി തുറന്നുകാട്ടുന്നതായും ഒലിവേര പറഞ്ഞു.
കഠിന വരൾച്ച; ആമസോൺ നദിയിൽ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനുഷ്യമുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
ഇത്തവണ കൂടുതൽ കൊത്തുപണികൾ മാത്രമല്ല, പാറയിൽ മുറിച്ച മനുഷ്യമുഖത്തിന്റെ ശിൽപവും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി,” അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment