2023ലെ അവസാന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിലും ദൃശ്യമാകും

2023ലെ അവസാന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിലും ദൃശ്യമാകും. ഒക്ടോബർ 28നാണ് ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ഇത്തവണത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അർധരാത്രിയിലാണ്. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാവും.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് മേഖല, അറ്റ്ലാന്റിക്ക് സമുദ്രം, ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രം, എഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവും.

എന്താണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം?

സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇടയിൽ ഭൂമി വരുന്നതോടെ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നു. ഈ നിഴൽ ചന്ദ്രനെ പൂർണമായി മറയ്‌ക്കാതെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നു പറയുന്നു. ചന്ദ്രനെ പൂർണ്ണമായും നിഴൽ മറച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

2023ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ?

നഗ്ന നേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണാനാവും. ബൈനോക്കുലറുകളും ദൂരദര്‍ശിനികളും ഉപയോഗിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമായി ഇത് കാണാം. 2025 സെപ്റ്റംബര്‍ 7 നാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്ന അടുത്ത ചന്ദ്രഗ്രഹണം.
2023ലെ അവസാന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിലും ദൃശ്യമാകും

2022 നവംബറിലാണ് മുമ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത്. ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം ഒക്ടോബർ 14 നായിരുന്നു.

2023ലെ അവസാന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിലും ദൃശ്യമാകും

Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment