സൗദിയിൽ ജനുവരിയിൽ ലഭിച്ചത് 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ: ഡാമുകളിൽ നീരൊഴുക്കും റെക്കോർഡിൽ

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനുവരി മാസത്തിൽ ശരാശരി മഴ പെയ്തത് 23.58 മില്ലിമീറ്റർ (മില്ലീമീറ്റർ) എന്ന റെക്കോർഡ് നിലയിലെത്തിയതായി പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി.  ഇത് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മഴയാണ്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ രേഖകൾ അനുസരിച്ച്, 2022 ലെ അതേ മാസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത്, 15.41 മില്ലിമീറ്ററാണ്. 2023 ജനുവരിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള മഴയുടെ അളവും ഇൻകമിംഗ്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് ടോറൻഷ്യൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മന്ത്രാലയവും നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മീറ്റീരിയോളജിയും (എൻ‌.സി‌.എം) ജനുവരിയിൽ 1980 ലെ റീഡിംഗിലെത്തി, അതേസമയം മക്ക മേഖലയിലെ ജിദ്ദ തുറമുഖ സ്റ്റേഷനിൽ ജനുവരി ആദ്യ ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 84.6 മില്ലീമീറ്ററാണ്. ജനുവരിയിൽ അണക്കെട്ടുകളിലെത്തിയ തോടുകളിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ ആകെ വിളവെടുപ്പ് ഏകദേശം 182.7 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്ററാണെന്നും അവയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന മൊത്തം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 108.9 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മക്ക മേഖലയിലെ അണക്കെട്ടുകളുടെ അളവ് 70.9 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്ററിൽ കൂടുതലായതിനാൽ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് മക്ക മേഖലയിലെ അണക്കെട്ടുകളാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

മക്ക മേഖലയിലെ റാബിഗ് അണക്കെട്ട് ഏകദേശം 48.7 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്ററുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഇൻകമിംഗ് ടോറന്റുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു, അതേസമയം ടർബ അണക്കെട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റിലീസ് 15.2 രേഖപ്പെടുത്തി. ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment