മഴക്കാലജന്യ രോഗത്തെ സൂക്ഷിക്കുക

ഡോ. ഷിജി ഇ ജോബ്
മൺസൂൺ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കോവിഡിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാലരോഗങ്ങളും കരുതിയിരിക്കണം.

മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം രോഗങ്ങൾ:

1. വായു ജന്യരോഗങ്ങൾ
2. ജലജന്യരോഗങ്ങൾ
3. കൊതുക്ജന്യ രോഗങ്ങൾ

1.വായുജന്യ രോഗങ്ങൾ

വൈറൽ പനിയാണ് ഇതിൽ മുഖ്യ വില്ലൻ. ഈ സമയത്ത് ഒരു പനിയും നമ്മൾ നിസാരമായി കാണരുത്. പനി ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്.

H1N1എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂ ആണ് മറ്റൊരു വില്ലൻ.

മുൻകരുതലുകൾ:

– പൊതുപരിപാടികളും ചടങ്ങുകളും കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക
– വീടിനുള്ളിൽ പോലും ആവശ്യം അനുസരിച്ചു മാസ്ക് ശീലമാക്കണം
– ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റൂം ഐസൊലേഷൻ ലേക്ക് മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
– രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പനി നീണ്ടുനിന്നാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണം.
– കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കിൻ വെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം ഇവ ധാരാളമായി കുടിക്കുക.
– വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക.
– തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് വായും മൂക്കും പൊത്തുക.

2. ജലജന്യരോഗങ്ങൾ

എലിപ്പനി ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനി. എലി മൂത്രം കലർന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ആണിത് പകരുന്നത്.

മുൻകരുതലുകൾ

– വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കയ്യുറകളും ഗം ബൂട്സ് ഉപയോഗിക്കണം
– അഴുക്കു വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക.

Share this post

It is the editorial division of Metbeat Weather, the only private weather agency in Kerala. The desk consists of expert meteorologists and Senior Journalists. It has been operational since 2020.

Leave a Comment