മഴക്കാലജന്യ രോഗത്തെ സൂക്ഷിക്കുക

ഡോ. ഷിജി ഇ ജോബ്
മൺസൂൺ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു കോവിഡിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മഴക്കാലരോഗങ്ങളും കരുതിയിരിക്കണം.

മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം രോഗങ്ങൾ:

1. വായു ജന്യരോഗങ്ങൾ
2. ജലജന്യരോഗങ്ങൾ
3. കൊതുക്ജന്യ രോഗങ്ങൾ

1.വായുജന്യ രോഗങ്ങൾ

വൈറൽ പനിയാണ് ഇതിൽ മുഖ്യ വില്ലൻ. ഈ സമയത്ത് ഒരു പനിയും നമ്മൾ നിസാരമായി കാണരുത്. പനി ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്.

H1N1എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂ ആണ് മറ്റൊരു വില്ലൻ.

മുൻകരുതലുകൾ:

– പൊതുപരിപാടികളും ചടങ്ങുകളും കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക
– വീടിനുള്ളിൽ പോലും ആവശ്യം അനുസരിച്ചു മാസ്ക് ശീലമാക്കണം
– ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റൂം ഐസൊലേഷൻ ലേക്ക് മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
– രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പനി നീണ്ടുനിന്നാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണം.
– കഞ്ഞിവെള്ളം, കരിക്കിൻ വെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം ഇവ ധാരാളമായി കുടിക്കുക.
– വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക.
– തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് വായും മൂക്കും പൊത്തുക.

2. ജലജന്യരോഗങ്ങൾ

എലിപ്പനി ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനി. എലി മൂത്രം കലർന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ആണിത് പകരുന്നത്.

മുൻകരുതലുകൾ

– വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കയ്യുറകളും ഗം ബൂട്സ് ഉപയോഗിക്കണം
– അഴുക്കു വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക.

Leave a Comment