തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സെപ്റ്റംബർ 25ഓടെ വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന് imd

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സെപ്റ്റംബർ 25ന് വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യക്ക്‌ മുകളിൽ അതി-മർദമേഖല സാവധാനം രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനാൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ (25/09/2023) പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കാലവർഷ-പിൻവാങ്ങൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന്‌ ആദ്യം വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുന്ന കാലാവർഷം. അവസാനം വിടവാങ്ങുക കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കാലവർഷം അവസാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ 20 ഓടെ കാലവർഷം വിടവാങ്ങി തുടങ്ങും എന്ന് മെറ്റ് ബീറ്റ് വെതറിലെ നിരീക്ഷകർ നേരത്തെയുള്ള forecastil പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ജൂൺ 1മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള മഴയാണ് കാലവർഷത്തിന്റെ കണക്കിൽപ്പെടുക.എൽ നിനോ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ തുലാവർഷം കുറയുമെന്ന് ചില കാലാവസ്ഥ പ്രവചന മാതൃകകളിൽ (NWP) പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തുലാവർഷം സാധാരണ പോലെ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം.

മഴ കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ സഹായിച്ചോ?

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു. പല ജില്ലകളിലും തീവ്രമഴ ലഭിച്ചു. നിലവിലെ മഴക്കുറവിനെ പരിഹരിക്കാൻ സെപ്റ്റംബറിലെ മഴയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു. ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 22 വരെയുള്ള കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ 38% മഴ കുറവാണ് ഉള്ളത്.ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് സാധാരണ മഴ ലഭിച്ചത്.

തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ  സെപ്റ്റംബർ 25ഓടെ വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന്  imd
തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സെപ്റ്റംബർ 25ഓടെ വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന് imd

കഴിഞ്ഞദിവസം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്നലെ കരകയറി ജാർഖണ്ഡിന് മുകളിൽ എത്തി. കാലവർഷ പാത്തി അതിന്റെ തെക്കേ ഭാഗം നോർമൽ പോസിഷനിലാണ്. ഇതു കാരണം ഇന്ന് മധ്യ, തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത.വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നാളെ മുതൽ മഴ ശക്തിപ്പെട്ടു തുടങ്ങും.

തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ  സെപ്റ്റംബർ 25ഓടെ വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന്  imd
തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സെപ്റ്റംബർ 25ഓടെ വിടവാങ്ങി തുടങ്ങുമെന്ന് imd

There is no ads to display, Please add some
Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment