കൊല്ലം കൊട്ടാരം നഗറിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

കൊല്ലം കൊട്ടാരം നഗറിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ

കൊല്ലം കൊട്ടാരം നഗറിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ. പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിക്ക് ആണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഓടിട്ട ഒരു വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു. മറ്റു കോൺക്രീറ്റ് വീടുകൾക്ക് വിള്ളലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കേന്ദ്ര ഭൂചലന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാപ്പിനികളിലോ, മറ്റു വിദേശ സ്വകാര്യഭൂചലന നിരീക്ഷകരോ ഒന്നും തന്നെ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ metbeat weather നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏഴുമാസം മുൻപ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് ശബ്ദവും മുഴക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2022 ഏപ്രിൽ ആറിനും പത്തനാപുരം ഭാഗത്ത് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

metbeat news

കാലാവസ്ഥ അപ്ഡേഷൻ അറിയാൻ

FOLLOW US ON GOOGLE NEWS

Share this post

Weather Journalist at metbeatnews.com. Graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with 6 years of experience in print and online media.

Leave a Comment