യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവിയായി അർജന്റീനിയൻ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷക

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവിയായി അർജന്റീനയിലെ പ്രമുഖ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും സെലസ്റ്റ് സൗലോയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായി വ്യാഴാഴ്ച വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയിച്ചു. സൗലോ 2014 മുതൽ അർജന്റീനയുടെ നാഷണൽ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ സർവീസിന്റെ ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുകയാണ്.

പരിചയസമ്പന്നയായ അക്കാദമിക് ഗവേഷകയായ അവർ, ജനീവ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡബ്ല്യുഎംഒയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായി. നിലവിൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത് പെറ്റേരി താലസിയാണ്. 2015ലാണ് സൗലോ ഡബ്ല്യുഎംഒയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ ചേർന്നത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏജൻസി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment