തായ്‌ലാൻഡിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷം; രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തായ്‌ലാൻഡിൽ വായുമലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം.രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിൽ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഈയാഴ്ച മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബാങ്കോക്കിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമാണ്.

ഈ വർഷത്തെ ഇതുവരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ 13 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിൽ വായുമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം. പുറത്തുപോകുന്നവർ എൻ-95 മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment