മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു

മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു

ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ജക്കാർത്ത അതിവേഗം മുങ്ങുന്നത് തടയാൻ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം.

പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് ഘട്ട നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി വരും. ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് 164.1 ട്രില്യൺ റുപ്പിയ (S$14.04 ബില്യൺ) ധനസഹായം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ജനുവരി 10 ന് ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മന്ത്രി എയർലാംഗ ഹാർട്ടാർട്ടോ പറഞ്ഞു. കടൽഭിത്തി പദ്ധതി 2040തോടെ മൂന്നാം ഘട്ട നിർമ്മാണം തുടങ്ങും.

മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് എത്ര പണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല.

ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആശയമാണിത്, ജക്കാർത്ത അതിവേഗം മുങ്ങുന്ന മെഗാസിറ്റിയായി മാറിയതിനാൽ കടൽഭിത്തി പണിയാനുള്ള നിർദ്ദേശം അടുത്തിടെ വേഗത്തിൽ ആക്കുകയായിരുന്നു .

തലസ്ഥാനം പ്രതിവർഷം 25 സെന്റീമീറ്ററോളം മുങ്ങുമ്പോൾ വേലിയേറ്റം പ്രതിവർഷം 200 സെന്റീമീറ്റർ വരെ ഉയരുന്നു ഹാർട്ടാർട്ടോ പറഞ്ഞു.

ജാവ ദ്വീപിലെ 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയിൽ 1997 നും 2005 നും ഇടയിൽ ചില പ്രദേശങ്ങൾ 4 മീറ്ററോളം താഴ്ന്നതായി കണ്ടു. 2050 ഓടെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും അനിയന്ത്രിതമായി മുങ്ങിയേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു.

തീരദേശ ജക്കാർത്തയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രതിവർഷം 2.1 ട്രില്യൺ രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇത് അടുത്ത ദശകത്തിൽ പ്രതിവർഷം 10 ട്രില്യൺ രൂപയായി ഉയരും.

മുങ്ങുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാനും ജക്കാർത്തയിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാനും, ഇന്തോനേഷ്യ ഭൂഗർഭജലം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ബോർണിയോയിലെ കാടായ നുസന്താര എന്ന പേരിൽ 34 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ (S$45 ബില്യൺ) തലസ്ഥാന നഗരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫെബ്രുവരി 14 ന് ഇന്തോനേഷ്യ പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, പ്രസിഡന്റ് ജോക്കോ വിഡോഡോയുടെ പിൻഗാമി വൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി പിന്തുടരുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

“ഈ കടൽഭിത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം 40 വർഷം വേണം എന്നതാണ്,” കടൽഭിത്തി പദ്ധതിയുടെ ലോഞ്ചിംഗ് വേളയിൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ സർവേകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രബോവോ സുബിയാന്റോ പറഞ്ഞു.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment