മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു

Recent Visitors: 7 മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ജക്കാർത്ത അതിവേഗം മുങ്ങുന്നത് തടയാൻ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. …

Read more

ചെല്ലാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജിയോ ബാഗ് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും

Recent Visitors: 2   ചെല്ലാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണമാലി, ചെറിയകടവ്, കാട്ടിപ്പറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളില്‍ ജിയോ ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കടല്‍ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. തീരദേശത്തെ മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ …

Read more