മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു

Recent Visitors: 7 മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജക്കാർത്തയെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ജക്കാർത്ത അതിവേഗം മുങ്ങുന്നത് തടയാൻ കടൽഭിത്തി നിർമിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. …

Read more

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാൻഡ കടലിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

Recent Visitors: 7 ബുധനാഴ്ച ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാൻഡ കടലിൽ 6.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി …

Read more