കേരളത്തിലെ വിവിധ ബീച്ചുകളിൽ തീരം ഇടിയുന്നതായി കേന്ദ്രപരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയം

കേരളത്തിലെ 9 ബീച്ചുകളിൽ തീരം വർദ്ധിക്കുന്നതായും 13 ബീച്ചുകളിൽ തീരം ഇടിയുന്നതായും കേന്ദ്രപരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ മന്ത്രാലയം. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സസ്റ്റെയ്നബിൾ കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് (NCSCM) സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചു നടത്തിയ പഠനത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

1990 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയത്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് ബീച്ചിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പുതിയ തീരം ഉണ്ടായത്. 9, 13 318 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മീൻകുന്ന് ബീച്ചാണ് രണ്ടാമത് 5 , 45 923 ചതുരശ്ര മീറ്റർ . തീരെ ശോഷണം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സ്നേഹതീരം ബീച്ചിലാണ് 7,1 31 778 ചതുരശ്ര മീറ്റർ . തീരശോഷണം സംഭവിച്ച 13 ബീച്ചുകളിൽ ആറെണ്ണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്.

കോഴിക്കോട് കാപ്പാട് ബീച്ചിലും ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ തീരം വളരുകയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇടിയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ . കേരളം ഉൾപ്പെടെ 9 തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും രണ്ടു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ബീച്ചുകളാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്.


There is no ads to display, Please add some
Share this post

മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിലെ content editor. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബിരുദം. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബില്‍ നിന്ന് Electronics and communication ല്‍ ഡിപ്ലോമയും ഭാരതീയാര്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് Master of Communication and Journalism (MCJ), അച്ചടി, ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നാലു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം.

Leave a Comment