ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാലവർഷം പൂർണമായി വിട വാങ്ങി ; തുലാവർഷം എപ്പോഴെത്തും

Recent Visitors: 6 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാലവർഷം പൂർണമായി വിടവാങ്ങിയതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 25 രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ …

Read more

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാലവർഷം വേഗത്തിൽ വിടവാങ്ങുന്നു

Recent Visitors: 2 കാലവർഷം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ വിടവാങ്ങുന്നു. ഇന്ന് ബിഹാർ,സിക്കിം, മേഘാലയ മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാലവർഷം പൂർണമായി വിടവാങ്ങി. അസം, ത്രിപുര,ബംഗാൾ …

Read more