മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂകമ്പ സാധ്യത മേഖലയിൽ ; തകരാൻ സാധ്യതയെന്ന്‌ യുഎസ് പത്രം

Recent Visitors: 6 നൂറുവർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഭൂകമ്പസാധ്യത മേഖലയിൽ എന്ന് യുഎസ് പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അണക്കെട്ട് തകർന്നാൽ 35 ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ …

Read more