സൂര്യന്റെ രഹസ്യം തേടി ആദിത്യ എൻ 1 ഇന്ന് കുതിക്കും

Recent Visitors: 8 ഇന്ന് രാവിലെ 11.50 ന് സൂര്യന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗര പദ്ധതിയായ ആദിത്യ -എൽ 1 ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ …

Read more

ഭൂമിയിലെ താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ഗവേഷകർ

Recent Visitors: 3 സൂര്യന് തണലേകാൻ ആകാശത്ത് ശാസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. നിലാവ് പോലെ പോലെ ശാന്തനായ ചന്ദ്രനെ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറച്ച് ആകിരണം …

Read more