ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ആകാശത്ത് “ചുവന്ന വളയം”

Recent Visitors: 2 കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഇറ്റലിയിലെ ജനങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ആകാശത്ത് ഒരു ചുവന്ന വളയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വാൾട്ടർ ബിനോട്ടോ ആകാശത്തെ ആ ചുവന്ന വളയത്തിന്റെ …

Read more

ആകാശത്തെ അജ്ഞാത വെളിച്ചം ; അന്യഗ്രഹജീവികളുടെ വാഹനമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Recent Visitors: 3 പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആകാശത്ത് കാണുന്ന അപരിചിതമായ വസ്തുക്കൾ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ വാഹനം എന്ന പേരിൽ പ്രചാര നേടാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി. …

Read more

മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആകാശത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ

Recent Visitors: 3 മാർച്ച് അവസാനം ആകാശത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചില അത്ഭുത കാഴ്ചകളാണ്. മാർച്ച് 28ന് 5 ഗ്രഹങ്ങളെ ആകാശത്തു ഒന്നിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും.ചൊവ്വ,ശുക്രൻ,യുറാനസ്,ബുധൻ, വ്യാഴം …

Read more