ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ഒമാനിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുകയും ശക്തമായ മഴ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 2024 ഫെബ്രുവരി …

Read more

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒമാനിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ച മുതൽ നവംബർ 9 വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഒമാനിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നാഷണൽ മുൾ ഹസാർഡ് എർലി വാണിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കാലാവസ്ഥാ …

Read more

ഒമാനിൽ ഇന്നും നാളെയും മഴ തുടരും

രാജ്യത്ത് 2023 ജനുവരി 8, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വരെ മഴ തുടരാനിടയുണ്ടെന്ന് ഒമാൻ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ഒമാനിലെ വടക്കന്‍ …

Read more