കനത്ത നാശനഷ്ടം: രണ്ടു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ജലനിരപ്പുയർന്നു; 5 ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്

Recent Visitors: 2,147 കനത്ത നാശനഷ്ടം: രണ്ടു ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ജലനിരപ്പുയർന്നു; 5 ഡാമുകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് കേരളത്തിൽ മഴ കനത്തത്തോടെ അഞ്ച് ഡാമുകളിൽ റെഡ് …

Read more

വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും മഴ കനക്കും ; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Recent Visitors: 12 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും മഴ കനക്കും ; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മഴ തുടരുന്നു ; മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് …

Read more

കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് . സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചക്രവാതചുഴിയും

Recent Visitors: 9 കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് . സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചക്രവാതചുഴിയും സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്‍ഷം എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ചക്രവാതചുഴിയും രൂപപ്പെട്ട …

Read more

Kerala summer weather 06/05/24: മഴ വരുന്നു: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ എം ഡി; താപനില ഉയരുന്നതിനാൽ പാലക്കാട് നിയന്ത്രണം തുടരും

മഴ കനത്തു

Recent Visitors: 10 Kerala summer weather 06/05/24: മഴ വരുന്നു: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐ എം ഡി; താപനില ഉയരുന്നതിനാൽ പാലക്കാട് നിയന്ത്രണം തുടരും …

Read more