വേനൽ മഴ: ഉത്തരേന്ത്യയിൽ 12 മരണം: ഇനി മഴ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്

Recent Visitors: 3 ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ നൽകിയ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വന്നതോടെ വേനൽ മഴ കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ …

Read more

പുതുവർഷ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമെത്തിയത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ

Recent Visitors: 3 പുതുവർഷത്തിലെ സൂര്യന്റെ കിരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം പതിച്ചത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഡോങ് ഗ്രാമത്തിൽ. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്താണ് ഈ ഗ്രാമം. പുതുവർഷദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല …

Read more