കേരളവും ഭൂചലന സാധ്യതാ മേഖലയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഭൂചലന മേഖലകൾ അറിയാം

Recent Visitors: 4 തുർക്കിയിലെ ഭൂചലനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഭൂചലന സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് പലരുടയും ചോദ്യം. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കേരളം ഇടത്തരം ഭൂചലന സാധ്യതാ പ്രദേശമാണ്. …

Read more

ആൻഡമാൻ ദ്വീപിൽ ഇന്ന് ഏഴു തവണ ഭൂചലനം

earthquake

Recent Visitors: 2 ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 4.4 രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലനത്തിൽ മറ്റ് നാശ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പോർട്ട് ബ്ലെയർ, …

Read more