കാലവർഷം കേരളം കടന്ന് കർണാടകയിലെത്തിയെന്ന് IMD

Recent Visitors: 2 തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും വ്യാപിച്ച ശേഷം കർണാടകയിൽ എത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് . കർണാടകയിലെ ബംഗളൂരു, …

Read more

കാലവർഷം കണ്ണൂർ വരെയെത്തി, വിശദീകരണവുമായി ഐ.എം.ഡി

Recent Visitors: 2 തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ വരെയെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി). കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ …

Read more